Jongen forehand

Jeugdopleiding

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Hiervoor moet een toptennisklimaat gecreëerd worden waarin elk talent met de juiste training en begeleiding zich optimaal kan ontwikkelen en uiteindelijk de kans heeft om van tennis zijn/haar beroep te maken. Met het talent gestuurde programma ‘Five Steps to the Top’ wil de KNLTB de komende jaren meer Nederlandse tennissers in de wereldtop krijgen.

Gecertificeerde tennisscholen

Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Deze scholen spelen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. In seizoen 2020-2021 zijn er 15 gecertificeerde tennisscholen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen onderscheid tussen onderbouw en bovenbouwscholen. Dit heeft als voordeel dat de KNLTB de gecertificeerde scholen intensiever kan begeleiden en de versnippering van talent beter tegen kan gaan. Alle gecertificeerde tennisscholen leidensamen met de KNLTB de beste jeugdspelers op volgens het Meerjaren Opleidingsplan Tennis 'Route naar de top'.

In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar instroomtrainingen, vervolgens naar een gecertificeerde tennisschool en vandaar naar de nationale selectie.

Instroomtrainingen

Sinds 2020 faciliteert de KNLTB in samenwerking met tennisleraren zogenoemde instroomtrainingen voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. Instroomtrainingen zijn bedoeld voor gedreven jeugdspelers met cluboverstijgend niveau. De instroomtrainingen bieden leergierige spelers, aanvullend op clubtrainingen, een uitdagende activiteit met gelijkgestemde leeftijdsgenoten en onder goede begeleiding.

Talentstatus en school

Om een professionele tenniscarrière te kunnen bereiken staan talenten veel uren op de baan. Om sport en school te combineren bestaan er Topsport Talentscholen. Voor het volgen van onderwijs op deze scholen een talentstatus nodig.