Privacy

PRIVACY STATEMENT 

Algemeen
Teneinde de TENNIS.NL website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TENNIS.NL in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. TENNIS.NL respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door TENNIS.NL verwerkt? 
De gegevens die door TENNIS.NL worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet TENNIS.NL met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Het verwerken van uw vraag
  • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen
  • Uw deelname aan een spel te effectueren
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
  • U te kunnen verzoeken uw ervaringen met TENNIS.NL te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn.
    Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming)

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De KNLTB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
TENNIS.NL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@tennis.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (nieuwsbrief etcetera) dan kunt u altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy beleid van TENNIS.NL
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van TENNIS.NL, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@tennis.nl.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken / uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies.z