Bal stuitert op gravel

Wildcards

In Nederland vinden er een aantal internationale toernooien plaats. Voor deze toernooien kan een wildcard aangevraagd worden. Spelers die niet worden toegelaten tot een toernooi, omdat zij bijvoorbeeld gezakt zijn op de ranglijst door een blessure, hebben de mogelijkheid om een wildcard aan te vragen.

Voorwaarden aanvraag

Een wildcard kan alleen aangevraagd worden indien er gegronde redenen zijn dat iemand niet op basis van ranking/resultaten wordt geaccepteerd in het toernooi.

Wildcards kunnen alleen worden aangevraagd bij de KNLTB als de speler zich ook daadwerkelijk heeft ingeschreven voor het desbetreffende toernooi. Een wildcard kan uitsluitend via onderstaand formulier worden aangevraagd, met onderbouwing waarom deze wildcard wordt aangevraagd.

Toekenning

Toekenning van een wildcard geschiedt alleen als er een aanvraag is ingediend. Het al dan niet toekennen van een wildcard gebeurt na gezamenlijk overleg van de Technische Staf. Eindverantwoordelijke voor de senioren is de Topsport Manager. Bij de toekenning spelen een aantal zaken een rol zoals leeftijd, ranking, vorm en ontwikkelingsfase. Uiterlijk de donderdag voor aanvang van het toernooi wordt per e-mail bekend gemaakt of een speler recht heeft op een wildcard.

ITF World Tennis Tour 15.000 of 25.000

  • Op dit moment zijn er geen WTT toernooien waarvoor een wildcard aangevraagd kan worden.

Challenger

Op dit moment zijn er geen Challenger toernooien waarvoor een wildcard aangevraagd kan worden.